Mikroiklim

Şehirlerin kendisi “ısı adaları” olmaları nedeniyle mikroiklimsel özelliklere sahip. Bir de bu mikro iklim içinde daha mikro iklimler de var 🙂 Bu minyatür alanlar şehirdeki ruderal bitki çeşitliliğini belirleyen önemli etmenlerden.⁣

EN

The cities themselves are “heat islands” and therefore have microclimatic properties. There are also micro climates in this micro climates 🙂 These miniature areas are important factors in determining the ruderal plant diversity in the city.⁣

Kentsel ısı adası

Şehirler, insan faaliyetleri (binalarda kullanılan malzemeler, asfalt, elektrikli aletler, arabalar, makinalar…) nedeniyle çevresindeki kırsal alanlardan daha sıcaktır ve şehir büyüdükçe bu sıcaklık farkı artar. Bu duruma “kentsel ısı adası” deniyor. Şehirler ayrıca daha az rüzgar alır ve daha az nemlidir. Bu şartlar şehirlerde kısa ömürlü kuraklığa dayanıklı ya da sıcak ülkelerden göç etmiş bitkilerin sıklıkla görülmesinin nedenlerinden birisidir. ⁣
Resimdeki bitki: #eşekgevreği (Sonchus asper) ⁣

EN

Cities are warmer than the surrounding rural areas due to human activities (materials used in buildings, asphalt, power tools, cars, machinery …) and this temperature difference increases as the city grows. This condition is called as “urban heat island”. Cities also take less wind and are less humid. This is one of the reasons why short-lived drought-tolerant plants or plants migrated from the hot climate countries are mostly seen in cities.⁣
Plant in the picture: #PricklySowThistle(Sonchus asper) ⁣

Habitat parçalanması I

Bir şehri bir ada gibi düşünebiliriz. Şehirler çevrelerine göre daha sıcaktır, toprak yüzeyi yapılarla kaplıdır ve her türden kirliliğe sahiptir. Şehirler yollarla, hem kırsaldan ayrılan adalardır hem de kendi içinde ayrıca küçük adacıklara bölünür. İşte buna “habitat parçalanması” deniyor. Habitat parçalanmasının çok çeşitli ilginç etkileri var. Bundan sonraki bir kaç notta bunların bazılarından söz edeceğim. ⁣⁣
Şimdi, resimdeki yoncalar (Trifolium repens) şehirli mi yoksa köylü mü?⁣⁣

EN

We can think of a city as an island. Cities are warmer than their surroundings, the soil surface is covered with structures and has all kinds of pollution. Cities are islands separated from rural and also divided into small islands by roads. This is called “habitat fragmentation.” Habitat fragmentation has a wide variety of interesting effects. I’m going to talk about some of these in next few notes.⁣⁣
Now, are the clover in the picture (Trifolium repens) townsman or countryman?⁣⁣

Arılar ve çiçekler

Çiçekler biyotik (canlılarla) ve abiyotik (cansızlarla) şekillerde tozlaşıyor. Arı ve kelebek gibi böceklerle taşınmaya Entomofili, bu şekilde taşınan bitkiye ise Entomofil deniyor. Çiçeklerin rengi, şekilleri, büyüme açıları ve renk geçişleri, böcekler ve bitkiler arasındaki asırlar süren evrim mekanizmalarının sonucu. Bazı çiçekler bizim göremediğimiz ultraviyole dalgalarda da (tıpkı iniş pisti ışıkları gibi) böcekleri nektara yönlendiren biyolojik işaretlere sahip. Arılar ultraviyole ışığı görebiliyor. Arılar ayrıca bizden çok daha hızlı görebiliyor ve yüksek hızda hareket halindeyken çiçekleri tek tek seçebiliyor. Resimdeki #türpenk şehirde özellikle boş arsalarda rastlayabileceğiniz, arıların ziyaret etmeyi sevdiği bir bitki. Yemeyi sevdiğimiz #Brassicaceae (🥦) ailesinden geliyor. Hoş kokulu çiçekleri Kasım ayının sonuna kadar açabiliyor. Arılar için önem taşıyan bu tür bitkileri söküp atmak yerine korumak hatta çevre düzenlemelerinde, bahçelerde kullanmak iyi bir fikir. ⁣

EN

The flowers are pollinated with biotic (living things) and abiotic (non-living) ways. It is called #Entomophilia when pollunation involves insects such as bees and butterflies, and the plant carried in this way is called #entomophile. The color, shape, growth angles and color transitions of flowers are the result of centuries-long evolutionary mechanisms between insects and plants. Some flowers have biological signs that direct insects to nectar in ultraviolet waves that we cannot see (just like landing strip lights in airports). Bees can see ultraviolet light. The bees are also able to see much faster than us and can choose the flowers one by one while flying at high speed. The plant in the picture is “Perennial Wall-rocket”. You can see it in empty abandoned areas and bees like to visit its flowers. It comes from the family #Brassicaceae (🥦) that we love to eat. It is a good idea to protect this kind of plants that are important for the bees instead of removing them. ⁣⁣