Ruderal

Ruderal

Botanikteki “ruderal” (Latince “rudus” [moloz] dan geliyor) terimi ilk kez Berlinli çevrebilimciler tarafından İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kullanılıyor. Berlin savaşta yıkıldığı için her yer molozla doluyor ve bu molozların içinde yeni bir habitat oluşuyor.

Yayıksütleğen

Bu Karayipli bitkinin daha önce buna çok benzeyenini ama beneklisini paylaşmıştım (Euphorbia maculata // Benekli sütleğen). ⁣
Bu beneksizi 🙂 İsmi Euphorbia prostrata // Yayık sütleğen. ⁣

EN

I’ve shared very similar looking relative of this Caribbean plant before, but that one has spotted leaves (Euphorbia maculata // Spotted Spurge). ⁣
This one has no spots usually. Its called Euphorbia prostrata // Prostrate Spurge.⁣

Silene latifolia

Silene cinsinden bir başka bitki. Silene latifolia. İngilizlerin mezarlık bitkilerinden olduğu için “ölülerin çiçeği” diye de anılıyor. Bu bitki ABD’de başka bir Silene’nin, Silene spaldingii’nin yaşam alanlarını insanların hayvancılık ve tarım etkinlikleri ile birlikte tehdit ediyor. ⁣

EN

Another plant in Silene genus: Silene latifolia. It is also known as “the flower of the dead” in England as they are seen growing on gravesites. This plant threatens the living spaces of another Silene, Silene spaldingii, along with people’s livestock and agricultural activities in USA.⁣

Sığırkuyruğu

İstanbul’un ruderal bitkileri genelde çok agresif türler. “Burunca” (sığır kuyruğu / Verbascum thapsus) gibi özel bir tohum dağıtma mekanizmasına sahip olmayan türlere sık rastlamak mümkün değil. Tahribata uğramış çorak arazileri seven bu bitki 2 metreye kadar uzayabilmesine karşın yanında kendinden uzun bitkiler varsa hayatta kalamıyor. Tohumları ise çimlenmek için açık alana ihtiyaç duyuyor. Dolasıyla büyükşehir çocuğu olduğunu söylemek biraz zor. ⁣⁣

EN

The ruderal plants of Istanbul are generally very aggressive species. Species such as Great mullein (Verbascum thapsus) that lacks a special seed distribution mechanism is therefore not common. This plant, which loves bare soils, can extend up to 2 meters, but it cannot survive if there are taller plants around. Its seeds also need open space for germination. So it’s kind of hard to say it’s an urbanite.⁣⁣

Habitat parçalanması III

… Habitat parçalanmasının bir diğer etkisi doğal seçilim üzerinde oluyor. Bir araştırmaya göre, yoncaların otçul hayvanlara karşı geliştirdiği bir savunma olan hidrojen siyanür üretiminin miktarı, şehirden uzaklaştıkça giderek artıyor. Daha önceki soruma cevap verecek olursam, evet bu yoncalar şehirli, kırsal da yem olurlar. ⁣

EN

… Another effect of habitat fragmentation is on natural selection. According to one study, the amount of hydrogen cyanide production, a defense developed by clovers against herbivorous animals, increases for every kilometre from an urban centre. If I answer my previous question, yes, these clovers are urban plants, they are eaten if they decide to move countryside.