Kentsel ısı adası

Şehirler, insan faaliyetleri (binalarda kullanılan malzemeler, asfalt, elektrikli aletler, arabalar, makinalar…) nedeniyle çevresindeki kırsal alanlardan daha sıcaktır ve şehir büyüdükçe bu sıcaklık farkı artar. Bu duruma “kentsel ısı adası” deniyor. Şehirler ayrıca daha az rüzgar alır ve daha az nemlidir. Bu şartlar şehirlerde kısa ömürlü kuraklığa dayanıklı ya da sıcak ülkelerden göç etmiş bitkilerin sıklıkla görülmesinin nedenlerinden birisidir. ⁣
Resimdeki bitki: #eşekgevreği (Sonchus asper) ⁣

EN

Cities are warmer than the surrounding rural areas due to human activities (materials used in buildings, asphalt, power tools, cars, machinery …) and this temperature difference increases as the city grows. This condition is called as “urban heat island”. Cities also take less wind and are less humid. This is one of the reasons why short-lived drought-tolerant plants or plants migrated from the hot climate countries are mostly seen in cities.⁣
Plant in the picture: #PricklySowThistle(Sonchus asper) ⁣

Turgor basıncı

Odunsu olmayan bitkiler kütle çekimine karşı nasıl ayakta duruyor? 😳 🤔 Cevap: “Turgor basıncı”. Hücreler su ile dolunca hücre duvarına basınç uyguluyor ve bir tür kas gibi işlev görüyor. Aynı basınç eşek hıyarının (daha önce bahsetmiştim) fışkırarak uçan meyvelerinden de sorumlu. ⁣
Resimdeki çakal otları (Conyza) bu işin sınırını zorluyor görünüyor :)⁣

EN

How are non-woody plants standing against gravity? 😳 🤔 The answer is Turgor pressure. When the cells are filled with water, they pressurize the cell wall and function as a kind of muscle. The same pressure is also responsible for the gushing fruit of the squirting cucumber plant (I’ve posted about it some weeks ago).⁣
Horsweeds (Conyza) in the picture seems to be pushing the boundary of staying upright :)⁣