Yayıksütleğen

Bu Karayipli bitkinin daha önce buna çok benzeyenini ama beneklisini paylaşmıştım (Euphorbia maculata // Benekli sütleğen). ⁣
Bu beneksizi 🙂 İsmi Euphorbia prostrata // Yayık sütleğen. ⁣

EN

I’ve shared very similar looking relative of this Caribbean plant before, but that one has spotted leaves (Euphorbia maculata // Spotted Spurge). ⁣
This one has no spots usually. Its called Euphorbia prostrata // Prostrate Spurge.⁣

Benlisütleğen

image
image

“Benli sütleğen” yavaş büyüyen bir bitki olduğu için #yaz sonlarına doğru görünürlüğü artıyor. Tüm #euphorbiaüyelerinde olduğu gibi kaşıntı yapan, yapışkan ve toksik, beyaz renkli bir özsuyu var. Yaprakların bazılarında koyu renkli benleri var.

EN

“Spotted spurge” is a slow growing plant, so its usually more visible towards late #summer. It has an itchy, sticky and toxic, white colored sap like all other #euphorbia members. Some of the leaves have dark colored #spot.