Habitat parçalanması II

Bir yüzme havuzuna bir damla mürekkep döktüğünüzü düşünün. Bir de aynı miktarda mürekkebi bir şişe suya attığınızı düşünün. Habitat parçalanması, küçük adacıklar yarattığı için, büyük alanlarda sistemi görece çok etkilemeyen minik dalgalanmalar, bu küçük alanlarda tıpkı şişenin içindeki mürekkep gibi büyük etkilere neden oluyor. Otların habitat parçalanması olan yerleri istila edebilmesinin altında yatan nedenlerinden birisi de bu. Çünkü otlarla savaşacak bitkiler hem sayıca hem de çeşit olarak düşük. ⁣

EN

Imagine you put a drop of ink in a swimming pool. Then imagine throwing the same amount of ink in a bottle of water. Since habitat fragmentation creates small islets, tiny fluctuations in large areas do not affect the system relatively, causing large influences in small ones such as ink in the bottle. This is one of the reasons why weeds can invade fragmented areas well. Because the plants to fight against weeds are both low in numbers and in variety.

Tahribat

İstilacı bitkiler #tahribat olan yerlerde türüyor. Ekolojist Grime, tahribatı “bitki biyokütlesini kısmi ve toplam yıkıma neden olacak şekilde sınırlayan mekanizmalar” olarak tarifliyor. Tahribat doğal ya da insan etkisiyle olabiliyor. Yangınlar, seller, fırtınalar, böcek istilaları, depremler, çeşitli volkanik püskürmeler, tsunami, savaşlar ve iklim değişikliği büyük ekolojik tahribatlara örnek olarak verilebilir. ⁣

EN

The invasive plants grow in places where there is #disturbance . Ecologist Grime, defines disturbance as ‘the mechanisms which limit plant biomass by causing partial or total destruction’. Disturbance can be done by human impact or via natural events.⁣Major ecological disturbances may include fires, flooding, insect outbreaks, earthquakes, various types of volcanic eruptions, tsunami, firestorms, wars and climate change.⁣