Apomiksis ve Hemşin Şifaotu

image
image

Papatyagillerin (#Asteraceae) #istilacı özelliklerinden biri de bazı türlerin gerektiğinde eşeysiz olarak çoğalabilmeleri. Böylece tek bir tohumla eşeysiz olarak üreyerek geniş koloniler oluşturabiliyorlar. Bu tür çoğalmaya biyolojide #apomiksis deniyor. Amerikalı Erigeron annuus’un (Bizde Hemşin Şifaotu diye geçiyor [Türkiye’de ilk kez o bölgede rastlanmış]) Avrupa ve Asya’ya yayılımında apomiktik üremenin büyük rolü var. ⁣

EN

One of the invasive characteristics of daisy family (#Asteraceae) is that some species can reproduce asexually when necessary. Thus, they can produce large colonies by reproducing asexually from a single seed. This type of reproduction in biology is called #apomixis. Apomictic reproduction has a major role in the spread of “Erigeron annuus (Annual fleabane)” to Europe and Asia.⁣

Eşekmarulu

image
image
image

Londra’nın 1943’de bombalanan alanlarında ilk büyüyen bitkilerden Eşek marulunun yetişmediği yer bulmak güç. Tarım alanlarını da sık sık istila eden bu bitkinin rüzgarla kolaylıkla taşınan hafif tohumları tüm dünyayı fethetmesine neden olmuş. Papatya ailesine mensup. Genç yapraklarını insanlar ve tavşanlar salatalarında kullanıyor.

EN

One of the first growing plants in the bombed areas of London in 1943, it is hard to find a place where sowthistle doesn’t grow. This plant, which frequently invades agricultural fields, conquered the whole world by light seeds that easily reach long distances in the wind. It belongs to the daisy family. The young leaves are used by rabbits and humans in salads.