Thistle

Böyle dikenli bitkilere İngilizce #thistle deniyor. Resimdeki #Köygöçüren(Cirsium arvense) benim en sevdiklerimden birisi ama isminden de anlaşılacağı gibi çiftçiler bu konuda bana pek katılmıyor :)) çünkü tarım alanları için ciddi bir sorun teşkil ediyor. Tam anlamıyla #ruderal bir bitki, tarlalar, yol kenarları, demiryolları ve arsalar gibi tahribata uğramış alanlara çok iyi uyum sağlıyor. Başta Kanada olmak üzere birçok ülkede birincil zararlı otlar kategorisinde. Bizim coğrafyaya özgü olmasına rağmen burada da istilacı bitkiler sınıfında. Toprakta 20 yıl canlı kalabilen tohumları tahıl ürünleri yoluyla istenmeden birçok ülkeye taşınmış. Kökleri donmaya ve kurumaya çok dayanıklı. ⁣

EN

Canadian Thistle or Creeping Thistle (Cirsium arvense) is one of my favorite but farmers hate it because it is serious problem for agricultural fields. It is a #ruderal plant in strict sense that adapts well on disturbed sites such as roadsides, railways and abandoned fields. It is a primary noxious weed in many countries particularly in Canada. It spread out widely on many regions inadvertently as a contaminant of farm seed. The seeds can survive for 20 years and roots readily withstand freezing, thawing and drying.⁣