Turgor basıncı

Odunsu olmayan bitkiler kütle çekimine karşı nasıl ayakta duruyor? 😳 🤔 Cevap: “Turgor basıncı”. Hücreler su ile dolunca hücre duvarına basınç uyguluyor ve bir tür kas gibi işlev görüyor. Aynı basınç eşek hıyarının (daha önce bahsetmiştim) fışkırarak uçan meyvelerinden de sorumlu. ⁣
Resimdeki çakal otları (Conyza) bu işin sınırını zorluyor görünüyor :)⁣

EN

How are non-woody plants standing against gravity? 😳 🤔 The answer is Turgor pressure. When the cells are filled with water, they pressurize the cell wall and function as a kind of muscle. The same pressure is also responsible for the gushing fruit of the squirting cucumber plant (I’ve posted about it some weeks ago).⁣
Horsweeds (Conyza) in the picture seems to be pushing the boundary of staying upright :)⁣

Baklagiller ve Azot döngüsü

Baklagiller (Fabaceae) ailesinden bir çok bitkinin kökünde kök nodülleri denilen yapılar bulunmakta. Baklalar (mesela yoncalar) bu nodüller araclığılıyla bazı bakterilerle ortam yaşam (simbiyoz) oluşturuyor. Rhizobia olarak isimlendirilen bu bakteriler gaz haldeki azotu bitki için kullanılabilir bir forma dönüştüren canlılar. Bitki öldüğünde bu azot serbest kalıyor ve diğer bitkiler için gübreye dönüşüyor. Bu olaya “Azot fiksasyonu” denmekte. Azot, RNA, DNA ve protenin yapı taşı olan amino asitlerde kullanılıyor ve canlılık için hayati önemi var. ⁣
Şehirde yürürken resimdeki “Benli Yonca” yı (Medicago arabica) gördüğünüzde kendisine teşekkür etmeyi unutmayın. 🙂

EN

Many Fabaceae host bacteria in their roots within structures called root nodules. Through these nodules legumes (such as clovers) creates symbotic relations with some bacteria. These bacteria, known as rhizobia, have the ability to take nitrogen gas out of the air and convert it to a form of nitrogen that is usable to the host plant. When the plant dies, the fixed nitrogen is released, making it available to other plants; this helps to fertilize the soil. This process is called nitrogen fixation. Nitrogen fixation is essential to life because fixed nitrogen compounds are required for amino acids, building blocks of RNA, DNA and protein.⁣
When you see the “Spotted Medick” (Medicago arabica) while walking in the city, don’t forget to thank her.⁣ 🙂