image

Papatyagillerin (#Asteraceae) #istilacı özelliklerinden biri de bazı türlerin gerektiğinde eşeysiz olarak çoğalabilmeleri. Böylece tek bir tohumla eşeysiz olarak üreyerek geniş koloniler oluşturabiliyorlar. Bu tür çoğalmaya biyolojide #apomiksis deniyor. Amerikalı Erigeron annuus’un (Bizde Hemşin Şifaotu diye geçiyor [Türkiye’de ilk kez o bölgede rastlanmış]) Avrupa ve Asya’ya yayılımında apomiktik üremenin büyük rolü var. ⁣

EN

One of the invasive characteristics of daisy family (#Asteraceae) is that some species can reproduce asexually when necessary. Thus, they can produce large colonies by reproducing asexually from a single seed. This type of reproduction in biology is called #apomixis. Apomictic reproduction has a major role in the spread of “Erigeron annuus (Annual fleabane)” to Europe and Asia.⁣

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir