Sokak otları “ruderal” kent bitkilerinin dinamiklerini; “istilacıları” ve “yerlileri”; mimariyi ve şehir altyapılarını izliyor.

Sokak otları, bu meseleler yoluyla çevre ve canlılık ilişkisini anlamayı, insan olmayanlara bakarak yeni düşünme ve duyumsama biçimlerinin olanaklarını keşfetmeyi amaçlıyor. 

2018 yılında Instagram‘daki küçük notlarlarla başlayan bu çalışmayı  Kerem Ozan Bayraktar  gerçekleştiriyor.