Galinsoga parviflora

Bu tuhaf yapraklı bitkinin adı Galinsoga parviflora (Beşpat Çiçeği). “parviflora” Latince “küçük yapraklı olmak” demek. Galinsoga ise İspanyol bir botanikçinin ismi. Bu bitki 1796’da Peru’dan İngiltere’nin meşhur botanik bahçesi Kew Gardens’a getirilmiş ve sonra bir şekilde oradan vahşi doğaya kaçmış. O yüzden o dönemde bitkiye “Kew Otu” da deniyormuş. Sokak otlarının çoğu bu tür kaçışlarıyla meşhur.

Thistle

Böyle dikenli bitkilere İngilizce #thistle deniyor. Resimdeki #Köygöçüren(Cirsium arvense) benim en sevdiklerimden birisi ama isminden de anlaşılacağı gibi çiftçiler bu konuda bana pek katılmıyor :)) çünkü tarım alanları için ciddi bir sorun teşkil ediyor. Tam anlamıyla #ruderal bir bitki, tarlalar, yol kenarları, demiryolları ve arsalar gibi tahribata uğramış alanlara çok iyi uyum sağlıyor. Başta Kanada olmak üzere birçok ülkede birincil zararlı otlar kategorisinde. Bizim coğrafyaya özgü olmasına rağmen burada da istilacı bitkiler sınıfında. Toprakta 20 yıl canlı kalabilen tohumları tahıl ürünleri yoluyla istenmeden birçok ülkeye taşınmış. Kökleri donmaya ve kurumaya çok dayanıklı. ⁣

EN

Canadian Thistle or Creeping Thistle (Cirsium arvense) is one of my favorite but farmers hate it because it is serious problem for agricultural fields. It is a #ruderal plant in strict sense that adapts well on disturbed sites such as roadsides, railways and abandoned fields. It is a primary noxious weed in many countries particularly in Canada. It spread out widely on many regions inadvertently as a contaminant of farm seed. The seeds can survive for 20 years and roots readily withstand freezing, thawing and drying.⁣

Unutma beni

Çok fazla efsanede, tarihsel olaylarda ve kitapta ismi geçen, gelmiş geçmiş en sembolik bitkilerden birisi olan #Myosotis in halk dilindeki adı #unutmabeni tüm dillerde aynı: “forget-me-not”, “Vergissmeinnicht”, זכריני, “Անմոռուկ”, “ne m’oubliez pas”, 忘 れ な 草, “Förgätmigej”, “nomeolvides”, “nontiscordardimé”, “Forglem-mig-ej”, “Niezapominajki”, فراموشم مکن⁣

EN

#Myosotis is one of the most symbolic plants ever known, mentioned in many legends, historical events and books. Its folk name is same in all languages: “forget-me-not”, “Vergissmeinnicht”, זכריני, “Անմոռուկ”, “ne m’oubliez pas”, 忘 れ な 草, “Förgätmigej”, “nomeolvides”, “nontiscordardimé”, “Forglem-mig-ej”, “Niezapominajki”, فراموشم مکن⁣

Yayıksütleğen

Bu Karayipli bitkinin daha önce buna çok benzeyenini ama beneklisini paylaşmıştım (Euphorbia maculata // Benekli sütleğen). ⁣
Bu beneksizi 🙂 İsmi Euphorbia prostrata // Yayık sütleğen. ⁣

EN

I’ve shared very similar looking relative of this Caribbean plant before, but that one has spotted leaves (Euphorbia maculata // Spotted Spurge). ⁣
This one has no spots usually. Its called Euphorbia prostrata // Prostrate Spurge.⁣

Apomiksis ve Hemşin Şifaotu

image
image

Papatyagillerin (#Asteraceae) #istilacı özelliklerinden biri de bazı türlerin gerektiğinde eşeysiz olarak çoğalabilmeleri. Böylece tek bir tohumla eşeysiz olarak üreyerek geniş koloniler oluşturabiliyorlar. Bu tür çoğalmaya biyolojide #apomiksis deniyor. Amerikalı Erigeron annuus’un (Bizde Hemşin Şifaotu diye geçiyor [Türkiye’de ilk kez o bölgede rastlanmış]) Avrupa ve Asya’ya yayılımında apomiktik üremenin büyük rolü var. ⁣

EN

One of the invasive characteristics of daisy family (#Asteraceae) is that some species can reproduce asexually when necessary. Thus, they can produce large colonies by reproducing asexually from a single seed. This type of reproduction in biology is called #apomixis. Apomictic reproduction has a major role in the spread of “Erigeron annuus (Annual fleabane)” to Europe and Asia.⁣